KUMITAT FESTI NAZZJONALI - ATTIVITAJIET GĦAL "JUM IR-REPUBBLIKA"- 13 TA' DIĊEMRBU, 2012

Reference Number: PR 2704, Press Release Issue Date: Dec 07, 2012
 
L-Erbgħa 12 ta' Diċembru, 2012
 
09.00 hrs        Tqegħid ta’ kuruna mill-Kumitat Festi Nazzjonali fuq il-monument tas-Sinjorina Agatha Barbara, ex-President ta’ Malta f’Ħaż-Żabbar.
 
09.15 hrs Tqegħid ta’ kuruna mill-Kumitat Festi Nazzjonali fuq il-qabar tal-Professur Guido de Marco, ex-President ta’ Malta fiċ-Ċimiterju Santa Marija Addolorata, Paola.
 
09.35 hrs        Tqegħid ta' kuruna mill-Kumitat Festi Nazzjonali, fuq il-Monument tal-Avukat Anton Buttigieg, ex-President ta' Malta, fi Blata l-Bajda.
 
10.00 hrs        Tqegħid ta’ kuruna mill-Kumitat Festi Nazzjonali fuq il-Monument  ta’ Sir Anthony Mamo, ex-President ta’ Malta f’Birkirkara.
 
12.00 hrs Tqegħid ta’ kuruna mill-Kumitat Festi Nazzjonali fuq il- qabar ta’ Dott Censu Tabone, ex-President ta’ Malta fiċ-Ċimiterju Santa Marija, Xewkija, Ghawdex.
 
 
 
Il-Ħamis, 13 ta' Diċembru, 2012 - Jum ir-Repubblika
 
09.30hrs         Il-Kontinġenti tal-Forzi Armati ta' Malta, akkumpanjati mill-Banda jitilqu minn ħdejn il-Monument ta' Kristu Re, Floriana, u jimmarċjaw tul Triq ir-Repubblika sa Pjazza  San Ġorġ fejn issir il-Parata.
 
10.00hrs         Ċerimonja tal-Parata mill-Forzi Armati ta' Malta.  Jattendu l-President ta' Malta, l-Prim Ministru, diversi personalitajiet distinti u mistednin oħra.
 
11.00hrs         Wara l-Parata ssir Ċerimonja ta' Investitura u ta' l-Għotja ta' Midalji fis-Sala tal-Gran Kunsill, il-Palazz, Valletta.
 
17.00hrs         Programm ta' marċi mis-Soċjeta Mużikali “King’s Own” tal-Belt Valletta u l-Banda San Bert ta’ Hal Gharghur tul Triq ir-Repubblika, Triq il-Merkanti, Triq San Ġwann u lura għal Triq ir-Repubblika, Valletta.