L-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati, l-Onorevoli Anglu Farrugia għamel żjara fuq is-sit fejn qed jinbena l-Parlament il-ġdid. L-iSpeaker kien akkumpanjat miż-żewġ whips ...

Reference Number:  , Press Release Issue Date: May 10, 2013
 
​L-iSpeaker tal-Kamra tad-Deputati, l-Onorevoli Anglu Farrugia għamel żjara fuq is-sit fejn qed jinbena l-Parlament il-ġdid. L-iSpeaker kien akkumpanjat miż-żewġ whips, l-Onorevoli Carmelo Abela u l-Onorevoli David Agius, id-Deputy Speaker l-Onorevoli Censu Galea,  L-Onorevoli Deborah Schembri, il-Konsulent tal-Gvern dwar il-Proġetti l-Kbar, l-Onorevoli Charles Buhagiar kif ukoll mill-Iskrivan tal-Kamra is-Sur Ray Scicluna.