Contact Information:

 Contact Name 
Department of Information
Publishing Unit,
3, Castille Place,
Valletta VLT 2000


 Telephone
2200 1700


 Email

Cultural Publications

Below are the Cultural publications available at DOI:

 
Bejtiet il-Lingwa (Price -  €4.65)
F’dan il-ktieb, kliem, ritratti u riflessjonijiet ta’ xeħta lingwistika, folkloristika u antropoloġika jgħinuna nagħtu ħarsa lejn x’hemm jaħdem fil-qiegħ tal-mod kif nesprimu lilna nfusna.
 

 
 


50th Anniversary 1955-2005 - Department of Information
(Price - €4.65)
A publication commemorating the 50th Anniversary of the Department of Information.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

14 - doi 50th.jpg

Ellul Mercer f’Leli ta’ Ħaż-Żgħir (Price - €2.32)
F’Leli ta’ Ħaż-Żgħir Guze’ Ellul Mercer jagħti ħarsa lejn Malta kif tidher fil-kuxjenza ta’ bniedem intelliġenti u sensittiv li jfittex fl-ambjent ta’ madwaru biex imbagħad jidħol fih innifsu mgħobbi bil-konkluzzjonijiet li kwazi ma jikkonkludux. Ir-rumanz hu mixja lejn it-tajjeb fis-socjetà u lejn il-kalma fir-ruħ. L-iżolament tal-karattru, maqtugħ mid-dinja hu l-aħħar kelma tal-awtur imħasseb.

15 - leli haz-zghir.jpg

Il-Ġaħan ta’ Binġemma u drammi oħra (Price - €4.65)
Francis Ebejer huwa wieħed mill-ftit awturi Maltin li kapaċi jaħseb u jirrifletti u jikteb fl-istess ħin. F’dan il-ktieb huwa jirnexxielu jidħol fil-qalb tal-ġrajjiet ta’ pajjiżna u jifli sewwa t-tradizzjoni, ir-Reliġjon u l-Kultura waqt li jgħaqqad dan kollu tt il-maġija sublimi ta’ Ġaħan – is-suppost baħnan li m’hu baħnan xejn, imma l-iktar wieħed “għaref”. Il-ktieb huwa ta’ valur storiku u antropolgu, imma l-valuri l-iktar importanti tiegħu, huma mill-aspett filosofiku u għall-estetika tal-Letteratura jekk tqabblu max-xogħlijiet letterarji tal-ħassieba tad-Dinja.
 
16 - gahan.jpg
Il-Ħajja ta’ Rużar Briffa (Price - €2.32)
Dan il-ktieb ifittex li jagħti dehra sħiħa ta’ Rużar Briffa, poeta, bħala bniedem, billi jiskopri l-ġrajjiet li għadda minnhom jew li seħħu madwaru u ħallew effett fuqu. Minn dawn il-paġni toħroġ id-dehra ta’ xi ħadd magħluq fih innifsu, ħiemed u ħassiebi, imnikket u dejjem ħerqan li jbiddel it-tiġrib tiegħu f’versi qosra. Is-sehem tiegħu fit-twaqqif ta’ għaqda letterarja fost l-istudenti tal–Università, l-ewwel żwieġ, il-ħidma tiegħu fi żmien il-pesta u mbagħad it-tieni żwieġ u l-aħħar snin ta’ ħajtu huma ftit mill-kwadri li joħorġu mill-qari ta’ din il-bijografija.
 
17 - ruzar briffa.jpg
Il-Miġja tal-Franċizi f’Malta (Price - €2.32)
Mitejn sena ilu, għal perjodu qasir ta’ tliet xhur, il-poplu ta’ dawn il-gżejjer sema’ iktar minn qatt qabel, ħafna wegħdiet ta’ liberta’, ugwaljanza quddiem il-liġi, kif ukoll ħelsien mill-injoranza – tagħlim għal ulied il-poplu. Dan il-ktieb jagħti daqqa t’għajn fuq xi personaġġi li ssemmew fl-ġrajjiet li seħħew f’postijiet prominenti mitejn sena ilu.
18 - francizi.jpg
 
 
 
Malta’s Parliament – An Official History (Price - €41.93)
This book chronicles the political history and evolution of Malta’s Parliament from 1800 to 2003 and is divided into three sections.
 
19 - parliament.jpg
 
Santo Spirito Hospital at Rabat, Malta (Price - €4.65)
Santo Spirito Hospital at Rabat is a living monument to the medical services in Malta in times gone by. It has an outstanding record of some six centuries of continued use as an institution for the care of the sick and the needy extending from the fourteenth century to the present.  Prof. Fiorini’s vivid and flowing narrative brings to life an era which went by as this magnificent historic building was first constructed, then used, then abused, then finally neglected and almost allowed to fall into utter decay until it was, quite rightly, given a new lease of life.